Nieuw zwembad Oostende

Geplaatst in Non classé | Een reactie plaatsen

Oostende nieuw station

Geplaatst in Non classé | Een reactie plaatsen

Sport aan Zee, een zomer vol beweging

Heb je zin in een zomerse en ontspannende portie lichaamsbeweging? Dan is de zomereditie van Sport aan Zee beslist iets voor jou! Onze ervaren lesgevers staan voor je klaar met tal van sportieve activiteiten, zowel overdag als ’s avonds.

Hoe deelnemen?

Inschrijven is niet nodig. Kom gewoon af! Enkele activiteiten zijn gratis: Afrikaanse dans, Bewegen voor senioren, badminton, de fietstochten, salsa – bachata – kizumba, bootcamp, badminton en kiko – shiatsu. Voor de andere activiteiten dien je een sportkaart aan te schaffen. Je betaalt per deelname 1,50 euro (1 stempel) of 3 euro (2 stempels). Aankopen kan op deze drie locaties:

 • Dienst Sport, Sportparklaan 6
 • Zwembad, Koninginnelaan 1
 • Cultuurcentrum De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A

Hier vervolgd

Geplaatst in Non classé | Een reactie plaatsen

De Speelcompagnie – zomer 2018

Wat?

Tijdens de zomervakantie kan je voor De Speelcompagnie niet enkel terecht in Duin en Zee, maar ook nog op vier andere locaties, verspreid over de stad. De kinderen kunnen er in een kleinschalige omgeving genieten van op maat gesneden activiteiten. Ervaren animatoren trekken dagelijks met de kinderen op avontuur.

Er is telkens een weekprogramma waarin spel en beweging centraal staan. Je vindt dit programma terug aan de ingang van de Speelcompagnie en een overzicht van de daguitstappen vind je wekelijks op Facebook.

Wanneer?

Zomervakantie van maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 24 augustus 2018.

Niet op woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus 2018.

Op zaterdag en zondag is er geen vakantiewerking.

Hoe georganiseerd?

Uurschema

 • 08.30 – 09.00 uur onthaal
 • 09.00 – 10.15 uur ochtendactiviteit
 • 10.15 – 10.30 uur ochtendpauze
 • 10.30 – 12.00 uur ochtendactiviteit
 • 12.00 – 13.30 uur middagpauze
 • 13.30 – 15.00 uur namiddagactiviteit
 • 15.00 – 15.15 uur namiddagpauze
 • 15.15 – 16.30 uur namiddagactiviteit
 • 16.30 – 17.00 uur ophaalmoment

Er zijn vijf formules:

 • een hele dag
 • een hele dag maar thuis eten -> ophalen om 12.00 uur en terug tussen 13.15 uur en 13.30 uur
 • voormiddag -> ophaalmoment tussen 12.00 uur en 12.15 uur
 • Voormiddag inclusief lunchpauze -> ophaalmoment tussen 13.15 uur en 13.30 uur
 • namiddag -> onthaal tussen 13.15 uur en 13.30 uur

Thuis eten en halve dagen naar De Speelcompagnie komen, zijn niet mogelijk indien de kinderen op daguitstap gaan. Zie daarvoor het weekprogramma.

Tijdens de middagpauze is er een warme maaltijd, inbegrepen in de prijs van de dagkaart.

Ook vegetarische eten, is mogelijk. Men kan ook een eigen lunchpakket meebrengen. Kindjes die een eigen lunchpakket meebrengen krijgen gratis soep.

Waar?

 • Mariakerke
 • KA Pegasus, Steensedijk 495
 • Zandvoorde
 • Basisschool De Puzzel, Zandvoordedorpstraat 53 (onthaal en ophalen)
 • Vrije Basisschool Zandvoorde, Kloosterstraat 2
 • Westerkwartier
 • Basisschool Hendrik Conscience, Dokter Verhaeghestraat (onthaal en ophalen)
 • VTI, Stuiverstraat 108
 • Vuurtorenwijk
 • Vormings- en vrijetijdscentrum Duin en Zee, Fortstraat 128
 • Centrum
 • ’t Bosjoenk, Zinnialaan 1

Prijskaartje?

Dagkaart: € 4 per dag (halve dag = dagprijs), inclusief warme maaltijd en activiteiten.

Inschrijven?

Jaarlijks één maal online inschrijven, via het Uitloket of de dienst Jeugd.

Elke dag dat je kind naar De Speelcompagnie komt: een vooraf aangekochte dagkaart invullen. Er moet vooraf geen plaats worden gereserveerd. Dagkaarten zijn te koop bij de dienst Jeugd in ’t Bosjoenk of het UiTloket.

Naast deze Speelcompagnie voor kinderen t/m 12 jaar is er ook een voor tieners van 13 t/m 15: Tienerwerking

https://www.oostende.be/product.aspx?id=16758#

(Bron: Stadswebsite)

Geplaatst in Non classé | Een reactie plaatsen

De Asteblieftmädchen van Oostende

Lees het schrijnende verhaal van de Asteblieftmädchen van Oostende…

 

Parade voor de Duitse keizerf

 

Oostende in de Eerste Wereldoorlog, een stad met twee gezichten. Het mondaine westelijke stadsdeel met het station en het casino-kursaal beleeft de nadagen van de Belle Époque. In de chique hotels verlustigen Duitse officieren zich aan zeebanketten en champagne. Op de Oosteroeverdaarentegen in de schaduw van de vuurtoren ligt een arm vissersgehucht, een achtergebleven wijk waar de verpauperde onderlaag van de bevolking leeft: dit gehucht, de vuurtorenwijk, draagt de weinig flaterende bijnaam ’t Negergat.

 

Duitse U-boot in het droogdokf

 

Oostende is voor de Duitsers strategisch gezien een belangrijke haven. Torpedoboten en onderzeeërs, de gevreesde U-boten, hebben hier een basis. Om de haven te beschermen tegen een eventuele Engelse aanval vanop zee is er een visserijverbod ingesteld voor de Oostendse vissers. Vooral de bewoners van ’t Negergat zijn het slachtoffer van deze maatregel. Geen visserij betekent immers geen inkomen voor de vaak kroostrijke arme gezinnen.

 

Duitse U-boot in de Oostendse havengeulf

 

Duitse torpedoboten aan de kaai in Oostendef

 

In deze buurt ligt een militair hospitaal waar gewonde en zieke Duitse soldaten herstellen of gewoon op verlof komen. In het oorlogsdagboek van Oostendenaar Charles Castelein lezen we: “Den 17 october 1914 komen de eerste deutsche matrozen aan en trekken naar het militaire hospitaal in den duinen. Er waren er zoowat 300.”

Kinderprostitutie

Heel wat meisjes uit vissersfamilies die getroffen zijn door de gedwongen werkloosheid, komen hier bedelen en bieden hun lichaam aan, letterlijk om den brode. Met een half brood zijn ze al tevreden. Jonge meisjes, soms niet ouder dan twaalf – er is één geval gekend van een hoertje van tien jaar! – worden vergezeld door oudere zussen, hun moeder, zelfs hun grootmoeder. Hele families proberen zo een centje of een boterham bij te verdienen. Omwille van hun gesmeek en gebedel worden ze door de soldaten asteblieftmädchen genoemd.

 

Het Militair Hospitaal, door de Duitsers als Marine Feldlazaret gebruikt. De arme visserswijk lag hier vlakbijf

 

Dat leidt vaak tot ongewenste zwangerschappen wat ook blijkt uit de doopregisters van de plaatselijke parochies. Het aantal onwettige kinderen, geboren buiten een huwelijk, stijgt in Oostende tussen 1913 en 1918 van 10% naar méér dan 25%, m.a.w. op het einde van de oorlog is één kind op vier onwettig. Natuurlijk worden veel van die zwangerschappen ook geaborteerd in de Lazaretten of elders.

Die ongewenste zwangerschappen vormen in eerste instantie een probleem voor de meisjes, niet voor de soldaten. Die hebben meer oog voor hun gezondheid en hygiëne. Uit vrees voor syfilis en andere venerische ziektes hanteren de Duitsers strenge medische controles. In de Sanitätskammermoeten soldaten zich wassen en ontsmetten, voor én na een bezoek aan de meisjes van plezier. Ook de vrouwen zelf worden onderworpen aan controles.

“De vrouwen gaan met de deutsche om alsof het hun beste vrienden zijn bij zoover dat de deutsche overheid er moet tusschen komen en dat er velen van hen tweemaal per week den dinsdag en vrijdag in het huis van dokteur Vanmaele een geneeskundig onderzoek moeten ondergaan. Van het kwartier van den Vuurtoren zijn er het meest.” (dagboek Castelein)

 

Duitse soldaten gaan naakt zwemmen in zeef

 

Adamskostuum

De prostitutie is maar één van de vele verzetjes waarvan de Duitse soldaten tijdens hun verlof kunnen genieten. “Men zou van veel soldaten niet zeggen dat het oorlog is als men ze ziet. De eenen gaan voetbal spelen, de ander gaan bootje roeien. Anderen gaan visschen met kruisnetten of op het strand garnaal kruien, dan in de Kapellestraat groot consert in al de café, piano, viool musique al door de marine soldaten.” (dagboek Castelein)

De soldaten genieten ook van zwempartijtjes in zee. Niet iedereen is opgezet met de naakt zwemmende Duitsers: “Meestendeels gebeurde het baden in Adamskostuum, terwijl er kinderen en jonge meisjes waren… of wandelen op den dijk! … Men is aan veel gewoon in eene badstad als Oostende, maar de verregaande schaamteloosheid der Duitschers werd zeer hevig gehekeld.” (Oostende onder de Duitsche bezetting van A. Elleboudt & G. Lefèvre)

 

Soldaten rusten uit op de zeedijkf

 

Wapenstilstand

Wanneer de oorlog ten einde loopt, verdwijnen de Duitse soldaten met de noorderzon, hun Oostendse liefjes achterlatend, soms met een Duits liefdeskind. Hierover lezen we: “Er werden toneelen afgespeeld die nu juist niet ten voordeele pleiten van de mentaliteit der vrouwelijke bevolking op de Vuurtorenwijk. Vele vrouwen, waaronder enkelen met een kind op den arm, stonden weenend afscheid te nemen van Duitsche werklieden.”(Elleboudt & Lefèvre)

De soldatenmeisjes worden gezien als immorele ‘plichtvergeten vrouwen die door hun afschuwelijk gedrag hun huisgezin door het vuile slijk en modder van ontucht en wangedrag sleuren’, dit in tegenstelling tot zichzelf opofferende verpleegsters à la Florence Nightingale. Dat de arme meisjes zich dikwijls ook opofferen uit economische noodzaak ten voordele van hun gezinsleden, wordt vergeten.

Tientallen van deze asteblieftmädchen worden op 6 november 1918 aan het stadhuis bijeengedreven en mishandeld door een meute woedende Oostendenaren die na 4 jaar oorlogsellende eindelijk hun anti-Duitse gevoelens kunnen botvieren.

“Er worden ook vele vrouwen aangehouden die met den duits in nauwe betrekking stonden en per auto naar Brugge gevoerd. Ze worden opgeladen aan het Stadhuis en krijgen nog al wel slagen van de menigte en worden uitgejouwdt.” (dagboek Castelein)

 

Achtergelaten Duitse kanonnen op de Oostende zeedijkf

 

Op de vlucht

In het zog van de vluchtende soldaten nemen grote groepen asteblieftmädchen ook de wijk naar Duitsland, uit angst voor represailles. Waarschijnlijk kunnen ze per trein ontkomen tot in het Rijnland. “Een driehonderdtal vrouwen, een schoone kuisch, verlieten de stad om elders, wellicht in Duitschland, hun eerloos bedrijf te gaan voortzetten.” (Elleboudt & Lefèvre)

Ze komen terecht in een ontwricht land. Maar daar worden ze niet met open armen ontvangen, wel integendeel. Zedeloze marginale meisjes, soms zwanger, uit het verre Oostende. Daar zitten de Duitsers niet op te wachten. Zeker ook niet de soldaten, van wie heel wat verloofd of zelfs getrouwd zijn. Die hebben al helemaal geen boodschap aan een zwanger Vlaamse oorlogsliefje dat plots op hun drempel verschijnt.

 

'Ein Mädchen aus Flandern', beeld uit een film van 1956f

 

Wat gebeurt er met de asteblieftmädchen? Sommigen onder hen trouwen met weduwnaars. Anderen worden ondergebracht in kloosters om te bevallen van hun ‘onwettige’ kinderen. Er zijn er ook die in de prostitutie hun heil zoeken. Er zijn namen bekend van Vlaamse meisjes in de rosse buurt van Hamburg. Nog anderen komen nadien terug naar België en proberen een nieuwe leven op te bouwen. Maar de meesten verdwijnen in de rafelranden van de geschiedenis.

Af en toe, heel toevallig, duikt zo’n asteblieftmädchen op. Schrijfster en lerares Kathelijn Vervarcke doet onderzoek naar de asteblieftmädchen en toen ze hierover vertelde aan haar leerlingen op school, repliceerde een jongere: “Mijn overgrootmoeder was zo’n meiske. Zij is na de oorlog weggevlucht en in de jaren ’20 teruggekeerd om een café uit te baten in Oostende.”

 


Dank

Met dank aan Kathelijn Vervarcke voor de inlichtingen en het Stadsarchief van Oostende voor de foto’s.

Geplaatst in Non classé | Tags: , | Een reactie plaatsen

Tentoonstelling Sabine Oosterlynck

copy_endless_paste

1_kaart_achter_contouren_final

Sabine Oosterlynck

In Oostende (Galerij Anmigo) presenteert de Gentse kunstenaar Sabine Oosterlynck (°1974) de solotentoonstelling copy_endless_paste.

copy_endless_paste is de gedachte die de huidige artistieke praktijk van Sabine Oosterlynck bepaalt en richting geeft. Het is een state of mind, een conceptuele ruimte die ze ontplooit en waarbinnen ze zich als kunstenaar beweegt. Sabine Oosterlynck hanteert deze gedachte als een basisconcept – een leidmotief – dat zich vertakt en dat, steeds opnieuw, vanuit een ander perspectief en in een andere gedaante, kan worden herhaald.

Sabine Oosterlynck deelt daarmee een tussenstand bij haar gelijknamig artistiek onderzoek: copy_endless_paste. Voor deze tentoonstelling maakte ze een doordachte selectie van objecten en experimenten, in relatie tot een overzicht van videoregistraties van gerealiseerde performances en acties in de openbare ruimte.

De getoonde werken stellen Sabine Oosterlynck in staat om haar onderzoek – naar originaliteit en reproductie, diversiteit en eenvormigheid, zelfbeschikking en determinatie, oordelen en veroordelen – in zijn volle omvang en mogelijkheden te delen. Ook biedt het haar en het publiek een uitgelezen kans om in gesprek te gaan en bepaalt het zo een reflectief moment dat het vervolg mee zal verbreden en verdiepen.

In de verscheidenheid aan werken bij copy_endless_paste duikt telkens opnieuw het etiket op. Net zoals het zich steeds weer aanbiedt in onze omgeving. Het etiket is een beeld voor onze tijd, een representant van onze tijdsgeest. Het is verworden tot een archetype voor hoe we ons verhouden tot de dingen; het is exemplarisch voor hoe we omgaan met mensen.

In zijn oorspronkelijke context bakent het etiket af: het bepaalt een hoedanigheid  of het geeft een vervaldatum aan; het reduceert een object tot een financiële waarde, tot de prijs die het kreeg toebedeeld. Het etiket hecht zich aan ons consumptiegedrag en wijst ons op onze voortdurende dwang tot labelen. Door het etiket uit die oorspronkelijke context te halen, bevrijdt Sabine Oosterlynck het uit het functionele kader waarbinnen het zich ophoudt. Ze doorbreekt de beperkende contouren en staat het etiket toe om zichzelf in autonomie te hervinden. Ze biedt het zo de mogelijkheid de problematische aard waartoe het is veroordeeld achtereenvolgens te tonen, te problematiseren en achter te laten. Het etiket wordt een kritiek: een activist. Van zodra het etiket zichzelf ontmaskert kan het op zoek gaan naar een nieuwe betekenis, een hernieuwde hoedanigheid, met aandacht voor zijn vormen.

Met copy_endless_paste suggereert Sabine Oosterlynck een alternatieve omgang met de mensen en de dingen; een attitude die voorbijgaat aan generalisering en reductie en die tegemoetkomt aan diversiteit en eigenheid. Tegelijk verkent ze met ieder werk – elke materialisatie van de gedachte – een persoonlijke beeldtaal die ze zich alsmaar nadrukkelijker eigen maakt: haptisch, poëtisch, intiem/ persoonlijk en secuur.

Tekst:  jl (jonas lescrauwaet)  zie artikel door jonas lescrauwaet hier

De tentoonstelling loopt van donderdag 26.04 tot dinsdag 1.05.2018 (14u00 – 19u00) of op afspraak sabine.oosterlynck@gmail.com

 

 

 

 

Geplaatst in Non classé | Tags: | Een reactie plaatsen

Een gedicht door Hoshang Ossi

OSSI HOSHANG (Syrië, Ad-Darbasiyah-Al-Hasakah, 1976)

Is een Koerdische dichter, schrijver en journalist.

Sinds 2010 verblijft hij in Oostende.

Hoshang publiceerde tussen 2001 e 2016 zes dichtbundels en in 2016 volgde zijn eerste roman: De zwaarheid van zekerheid…De lijdensweg van bevraging…De lust der fantasie. 

Voor deze roman bekwam hij de grote Katara prijs. Maar nu een gedicht:

Mislukte pogingen

Niemand zal aandacht aan jou geven tussen deze begraafplaatsen.

Aan jou rechter kant zijn er stervende bossen.
Aan jou linker kant zijn er vaderlanden die naar dood racen.
Achter jou zijn tunnels die naar nietigheid leiden.
En vooraan je, is er een gek bestaan die jou naar een ander gekker bestaan wil migreren.
De steden die door de zanden worden opgeslikt, zijn jouw steden.
De zanden die in jou duiken, zijn jouw gedichten die je nog niet geschreven hebt.
De zee zei het tegen mij, met verontwaardiging en arrogantie.

***
Wees even vrijgevig als ik, en beknibbel niet op de doden met poëzie.
Wees avontuurlijk als ik, en vrees niet om mooie vrouwen te flirten.
Wees een gokker als ik, en leer de stilte aan de leringen van je verdriet en pijnen.

Wees niet een lafaard, en blijf een tiener, zoals ik
En leer de nacht, hoe hij borsten, halsen en lippen van tieners aan kan aanvallen.
De zee zei het lachend tegen mij, voordat hij de deuren en ramen van de horizon achter hem gesloten heeft.

***
Als de zanden je niet tot mediteren kunnen aanspooren,
wat kunnen de golven dan voor je doen?.
Wat kan de wind voor je doen, wanneer je een stro wordt die door het vuur verslonden wordt.
En wat kan mijn wateren voor je doen, als je een as wordt, die al lang geleden vergeten werd
Geef niet toe aan wanhoop.
Laat de wanhoop niet aan jou toegeven.
In het verleden was ik als jij:
Ik geef de storms de schuld
Ik vloek mijn slechte geluk dat de reden is van mijn huidige toestand.
Ik ben altijd aan het klagen over schepen, boten, vissers en vissen.
Maar meditatie in zanden heeft mij bevreden van wat ik erin was.
De zee vertelde mij terwijl hij op het punt was om zijn wraak op de storms te eindigen.

***
Ik heb vaak gebrobeerd om geen zee te zijn, en dat ik geen moordenaar zou zijn.
Ik heb vaak gebrobeerd om geen avontourier, gokker, lafaard en – vrijgevig te zijn
Ik heb geprobeerd om terug te keren in een riviertje die zijn weg zoekt tussen de rotsen en stenen
Maar ik faalde.
ja, ik heb gefaald.
Deze zanden zijn erin geslaagd om zanden en andere dingen te zijn.
Die wolken zijn erin geslaagd om wolken en reiskoffers te zijn
Deze winden zijn erin geslaagd om winden en zuchtten van geliefden te zijn.
Maar ik…
ik ben een mislukte zee, een mislukte nacht, en een mislukte dichter.
Probeer om niet zoals ik te zijn.
Omdat als je blijft zoals je nu bent…
zal niemand aandacht aan jou geven tussen deze begrafplaatsen, die de jaren genoemd worden

17/4/2018
Oostende

Vertaald door: Reber Khalil

Geplaatst in Non classé | Tags: | Een reactie plaatsen

Bij Chambres d’O : Mokhallad Rasem

Een verhaal over Irak, oorlog, verlies en hoop in het huis van Luc Denorme, foto’s van ERic Stuckmann

Geplaatst in Non classé | Een reactie plaatsen

Spectaculaire Lichtshow

https://www.visitoostende.be/nl/spectaculaire-lichtshow

U bent hier

Spectaculaire Lichtshow

15/12 tot 14/01

Van 15/12/2017 tot en met 14/01/2018 geniet je in Oostende van een uniek winterspektakel! Een feeërieke lichttunnel overkoepelt de Adolf Buylstraat en zorgt er vier keer per dag voor een spectaculaire lichtshow op muziek: om 16.45 uur, 17.45 uur, 18.45 uur en 19.45 uur.

Met maar liefst 232.500 lichtjes zal je je ogen én oren niet geloven wanneer je deze lichtshow beleeft in Oostende. De volledige Adolf Buylstraat wordt overkapt en over een afstand van 188 meter droom je weg onder deze verlichte koepel.

 • Eerste show met de echte Kerstman op 15/12 om 17.45 uur!
 • Spectaculaire lichttunnel
 • 232.500 lichtjes
 • 4 shows per dag:
  • 16.45 uur (behalve op 15/12)
  • 17.45 uur
  • 18.45 uur
  • 19.45 uur

Praktisch

Wanneer

15/12/17 – 14/01/18

Waar

Adolf Buylstraat
8400 Oostende

Prijs

Gratis

Met de wagen

Parkeer je wagen op een van de handige randparkings rond de stad of in een betaalparking in de buurt.
Alle info over pakeren in Oostende

Met het openbaar vervoer

Neem de tram tot aan de halte Marie Joséplein. Je wandelt zo in de spectaculaire lichttunnel.

BOEK JE VERBLIJF EN ONTVANG EEN GESCHENK!

Boek hieronder jouw overnachting tussen 1 december en 7 januari en laat je verrassen door een winters cadeau t.w.v. € 95 op de kamer:

 • Winterse sokken voor warme voeten
 • Gratis tickets en unieke kortingen
 • Leuke goodies en verrassingen

Beleef de lichtshow

Niets missen van Oostende? Wij houden je graag op de hoogte

 • Unieke eet- & drinkadresjes
 • Alle nieuwtjes over evenementen en bezienswaardigheden
 • Maak kans op leuke Oostende prijzen
Geplaatst in Oostende, toerisme | Tags: | Een reactie plaatsen

Zeeenzucht – samen cultuur ondernemen

Wat is zeeenzucht?

zeeenzucht is het netwerk rond Cultuurcentrum De Grote Post van maatschappelijk verantwoorde ondernemers die cultuurbeleving een warm hart toedragen. Door hun engagement verhoogt zowel het aanbod als de kwaliteit van de voorstellingen en de werking binnen De Grote Post en dragen ze bij tot de groei van algemene cultuurinitiatieven.

Het textielkunstwerk van Mia Nollet in de grote zaal van De Grote Post symboliseert dit netwerk en maakt de band tussen de deelnemende ondernemers tastbaar. Hun inzet en motivatie vormen samen zeeenzucht.

Laat u inspireren door creativiteit en neem deel aan zeeenzucht. Laten we samen cultuur ondernemen.

Kent u iemand die misschien ook geïnteresseerd is in zeeenzucht?

Laat het ons weten

Geplaatst in cultuur, Grote Post, Oostende | Tags: | Een reactie plaatsen